Istorijat škole

Gimnazija je osnovana školske 1966/67. godine kao Odeljenje Gimnazije u Novom Pazaru, sa sedištem u Tutinu. Kao takva ona deluje do 1970. godine, kada sa Rešenjem ara 1970. godine, Odeljenje u Tutinu odvaja od Gimnazije – Novi Pazar i postaje samostalna ustanova i u tom statusu radi sve do osnivanja mešovitog srednjoškolskog centra za gimnazijsko i stručno obrazovanje ‘”Bratstvo-jedinstvo” u Tutinu, septembra 1972. godine.

U skromnim uslovima rada, Gimnazija je verifikovana Rešenjem republičkog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu, br. 022-30, od 3. oktobra 1969 godine, kada je utvrdjeno da su ispunjeni uslovi za rad i zadnjeg, IV razreda.

Na svom putu razvoja, Gimnazija je prošla kroz dve različite etape. Prva etapa obuhvata period od 1966, do 1970. godine, kada je delovala u sklopu Gimnazije iz Novog Pazara kao njeno odeljenje. Za ovaj period su karakteristični skromni materijalni i nastavni uslovi, koji nisu bili smetnja da se nastavni sadržaji uspešeno realizuju. Zahvaljujući naporima svih struktura u društveno-političkoj zajednici, i članovima kolektiva Odeljenja, 1970. godine Odeljenje prerasta u samostalnu školu, što predstavlja drugu etapu u razvoju Tutinske Gimnazije, koju karakterišu:

  • znatno bolji uslovi rada, što je rezultat pomoći šire društvene zajednice,
  • stabilan nastavni kadar,
  • formiranje stalnih samouptavnih organa,
  • zaživljavanje vannastavnih aktivnosti.

Prva predavanja otpočela su 6. semptembra 1966, godine za 78 redovnih učenika rasporedjenih u dva odeljenja. Pored redovnog pohadjanja nastave, omogućeno je i vanredno polaganje.

Gimnazija je rasla i razvijala se u svakom pogledu, pre svega zahvaljujući dobrim medjuljudskim odnosima i razvijenoj političkoj odgovornosti subjekada vaspitno-obrazovnog procesa.

Osvrćući se na razvoj Gimnazije, može se zaključiti da je ona imala veoma značajnu ulogu u daljem razvoju Tutina i Opštine kao celine, jer je izrasla u jedno intelektualno jezero koje će regrutovati buduće nosioce razvoja ove sredine. Današnji nastavni kadar uglavnom je prošao kroz ovu školu i vratio se da pomogne u daljem školovanju omladine.

Gimnazija Tutin je 2013. godine, proglašena za ustanovu od posebnog nacionalnog interesa za (bošnjačke) nacionalne manjine. U Gimnaziji Tutin se školske 2019/2020 godine uvode novi smerovi.