Direktor

Vahidin Ramičević, rođen 28. juna 1982. godine u Novom Pazaru. Osnovnu i srednju školu Gimnaziju završio je u rodnom gradu Tutinu, stekavši kvalifikacije za visoko školovanje. Prirodno-matematički fakultet  je upisao na Univerzitetu u Novom Sadu. Studije na departmanu za Biologiju i ekologiju, smer diplomirani biolog, završio je 2010. godine. Diplomski rad pod nazivom “LHS metoda ekološkog statusa jezera Gazivode“ odbranio je sa ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Od 2011. do 2016. godine je bio zaposlen u osnovnim školama „Aleksa Djilas –Bećo“ sa sedištem u Mojstiru i „Dr Ibrahim Bakić“ sa sedištem u Leskovi na radnom mestu profesora biologije.

Školske 2016/2017. godine  izabran je na radno mesto profesora biologije u Gimnaziji u Tutinu koju sada vodi kao direktor. Školske 2011/2012. osniva neprofitno udruženje „PEŠTERSKO-GAZIVODSKA EKO LIGA“, gde učestvuje u izradi nekoliko bitnih projekata u zaštiti životne sredine i edukaciji mladih u pogledu odlaganja otpada i reciklaže . Na fakultetu u toku studija bio je zadužen  za razne aktivnosti i vežbe iz predmeta: Sistematika i filogenija kormofita, biohemija mikroorganizama i enzimologija. U 3 i 4 godini  studija opredelio se na izborni smer – biohemija i tako dodatno usavršio svoje kvalitete iz ove oblasti.

Pored navedenih projekata, do sada je bio angažovan i na izradi većeg broja elaborata i studija zaštite prirode izrađenih u cilju valorizacije prirodnih vrednosti i zaštite pojedinih područja od otpada u Srbiji i na taj način dao vredan doprinos zaštiti prirode. Тreba naglasiti ulogu koju je imao kao koordinator istraživanja, a kasnije i kao koordinator postavke za Festival nauke u Beogradu 2017-2020. godine, gde je Gimnazija u Tutinu uzela učešće.

Vahidin Ramičević je istaknuti predstavnik obrazovnog sistema. Međutim, on nije samo posvećen unapređenju obrazovanja, već je takođe poznat po svom zalaganju za popularizaciju nauke i tehnologije u Tutinu i šire.

Jedan od najvećih projekata koje je Ramičević pokrenuo je Festival nauke TUTIN FEST. Ovaj festival se kontinuirano održava svake godine od 2018. godine, a za samo nekoliko godina postao je jedan od najvećih događaja u regionu koji okuplja brojne učesnike i posetioce.

TUTIN FEST je višednevni događaj koji nudi razne radionice, predavanja, prezentacije i takmičenja iz različitih oblasti nauke i tehnologije. Cilj festivala je da promoviše nauku i tehnologiju među mladima, da inspiriše i motiviše nove generacije da se upuste u istraživanje i da se bave naučnim radom. Festival je dobio veliku podršku lokalne zajednice, a Ramičević je bio ključna figura u njegovoj organizaciji.

Pored TUTIN FEST-a, Ramičević je učestvovao u nekoliko projekata koji su implementirani na teritoriji opštine Tutin. On je takođe član stručnih udruženja društva biologa Srbije, što govori o njegovom znanju i iskustvu u oblasti nauke.